Det blir arrangert folkemøter om gjenbruk av gamle skolebygg på følgende steder og tidspunkt:

  • Onsdag 22.03 kl 18.30 - Fauskevåg forsamlingshus (Fauskevåg skole)
  • Tirsdag 28.03 kl. 18.30 - Sjøhuset i Gausvik (Gausvik skole)
  • Onsdag 29.03 kl. 18.30 – Bjarkøy skole (Bjarkøy skole)  

Temaet for møtet vil være bygdefolkets ønske om etterbruk for de respektive skoler. Kommunens representanter skal ta med seg innspillene som kommer og gjøre vurderinger av hva som er realistisk å gjennomføre. 
Endelig avgjørelse vil ligge hos kommunestyret.

Innspill

Her kan du komme med innspill til etterbruk av skolebygningene.