Bakgrunnen er regjeringens beslutning om innreiseregistrering og karantene. Harstad kommune har fulgt opp alle innreiser hvor Harstad er oppgitt som destinasjon. Siden 2. januar har 414 personer ankommet, blant disse arbeidstakere tilhørende 53 virksomheter og bedrifter Harstad. Vi har hatt direkte kontakt med mange av som er kommet - både innreisende arbeidstakere og privatpersoner - om karanteneplikt og smittetesting der dette har vært aktuelt. Vi har også veiledet 30 bedrifter slik at de er sikre på at deres ansatte har egnet bopel å tilbringe karantenetiden i.

 Harstad kommune har også samarbeidet med Arbeidstilsynet om tilsyn med firma som har arbeidskraft som har ankommet Norge siden nyttår. Arbeidstilsynet har vært på fysisk besøk i 3 virksomheter og utført 2 tilsyn via annen kontakt.

Harstad kommune har selv utført fysisk tilsyn i to virksomheter.

Det er ikke avdekket store avvik eller vesentlige brudd på karanteneplikt eller smittevern.  Ved ett av kommunens tilsyn ble det avdekket at karanteneboligen ikke oppfylte samtlige krav, og to personer ble flyttet til karantenehotell. Det bemerkes at selve karantenen ble overholdt.

Et godt samarbeid med bedriftene som bruker tilreisende arbeidskraft er svært viktig for å forebygge videre smitte i Harstad.