Enheten utøver stabsfunksjoner for rådmann og kommunalsjefer, veiledning og saksbehandling på en rekke ulike funksjonsområder. Enheten koordinerer også utviklingsprosjekter på tvers av fag, grupper og organisering i administrasjonen.

Funksjonsområder

  • Barnehage
  • Skole
  • Helse og omsorg
  • Kommuneplan
  • Innkjøp
  • Miljø
  • Kvalitet
  • Personvernombud
  • Digitalisering i oppvekst og helse og omsorg

Målgruppe

Enheten yter støtte til våre interne brukere som er tjeneste- og støtteenhetsledere samt rådmanns/kommunalsjeffunksjonen.

Eksterne brukere er næringsliv, kulturliv, Kunnskapsparken, DH, fylkeskommune, stat, private barnehager, andre kommuner, foresatte i skoler og barnehager samt øvrige innbyggere og politikere.

Lenke til enhetens driftsplan

Tjenestebeskrivelse Fagstab

 

For nærmere informasjon kontakt stabssjef Roald E. Andersen på mobil 475 13 705 eller e-post Roald.Andersen@harstad.kommune.no

Ansatte

Etternavn Fornavn Stilling Telefon E-post