Endringen gjelder fra 01.07.15. Det ble også vedtatt at feiegebyr skal være betalingsfri 3. termin 2015. De nye satsene publiseres på kommunens hjemmeside.