Kommunestyret i Harstad kommune, vedtok 30.04.15 at eiendomsskattesatsen for bolig og fritidsbolig reduseres fra 3,30 til 3,11 promille.

Endringen gjelder fra 01.04.15.