Harstad kommune har startet forberedelsene til å gi en oppfriskningsdose med koronavaksine til hele gruppen med innbyggere over 75 år. Noen har allerede fått sin oppfriskningsdose, mens andre vil få den så snart vi mottar nok vaksinedoser og har kapasitet til å sette den.

29. juni kom Folkehelseinstituttet med en anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine. For de fleste vil dette være den fjerde dosen.

Ny variant spres raskere

FHI sin overvåkning viser at vi er på vei inn i en sommerbølge med økt koronasmitte som følge av at en ny koronavariant av omikron (omikron BA.5) er i ferd med å bli dominerende og som sprer seg raskere enn tidligere varianter.  

FHI anbefaler følgende prioriteringsrekkefølge for oppfriskningsdose:

  1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie
  2. Aldersgruppen 80 år og eldre
  3. Aldersgruppen 75-79 år  

Forbereder vaksinering av to tusen personer

Vi er i Harstad i gang med å forberede vaksinering med fjerde dose til de over 75 år i henhold til retningslinjene til Folkehelseinstituttet. Denne gruppen utgjør cirka to tusen personer.

Noen i gruppen sykehjemsbeboere, sårbare personer over 75 år og eldre med hjemmesykepleie har allerede fått en ny oppfriskningsdose, men de fleste av disse vil få den så snart vi mottar vaksinedosene, og vi har ansatte som kan sette den.

Som Folkehelseinstituttet skriver, så kan ikke den enkelte innbyggere i denne gruppen forvente at kommunene har et tilbud til alle med en gang. Vi er midt i ferieavvikling, men prioriterer dette arbeidet.

Vaksinerer utover høsten

Det er mange som tar kontakt for å få en oppfriskningsdose. Vi forholder oss til de nasjonale retningslinjene, og prioriterer etter alder og underliggende sykdommer. De neste ukene er fullbooket, men vi har en rekke ledige timer til vaksinering fra og med 2. august. Vaksineringen skjer på vaksinasjonskontoret i Havnegata.

Man kan bestille time til vaksinering i Helseboka, eller man kan ringe pandemitelefonen, som er åpent hverdager mellom 08.30-10.30.

Vi forbereder oss etter hvert til å starte vaksinering av personer i aldersgruppene 65-74 og 18-64 med underliggende risikotilstander fra 1. september. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert om vaksinering av disse.