Retningslinjene samt søknadsskjema som skal benyttes finner du på Harstad kommunes nettsider under ”Skjema A-Å”.

For å kunne motta driftstilskudd må organisasjonen ha aktiviteter rettet mot barn og unge og ikke motta løpende støtte fra Harstad kommune. For at søknadene skal bli vurdert må det være vedlagt årsrapport og regnskap for 2011, budsjett og aktivitetsplan for 2012, samt medlemsoversikt hvor andelen barn og unge under 18 år er spesifisert.

Ved eventuelle spørsmål kan det tas kontakt med Åse Bremseth, tlf. 77 02 60 27 eller e-post: ase.bremseth@harstad.kommune.no.

Søknadsfrist: 13. april 2012

Lenker