Harstad kommune skal foreta fordeling av driftstilskudd for 2019 til private fritidsklubber. En forutsetning for tildeling er at Harstad kommune får tilsendt søknad for 2019, sammen med årsrapport og regnskap for 2018 om klubben tidligere har mottatt støtte. 

 

Søknaden må inneholde følgende:

•             Beskrivelse av tilbud

•             Planlagte aktiviteter 2019

•             Budsjett for 2019

•             Spesifisert søknadssum

 

Årsrapporten må inneholde følgende:

•             Åpningstider

•             Målgruppe

•             Oppmøtetall 2018

•             Aktiviteter 2018

•             Klubbens adresse og korrekt kontonummer

•             Navn og kontaktinfo på klubbleder

•             Revidert regnskap for 2018

 

Frist for innsendelse av samlet søknad og øvrig dokumentasjon er 01.03.2019.  på e-post til kasper.munk@harstad.kommune.no

Har du spørsmål eller annet ta kontakt med saksbehandler Kasper Munk på epost kasper.munk@harstad.kommune.no