Derfor gjør vi en ekstra innsats for å hjelpe disse, enten via skole, barnehage, helsestasjon, barnevern eller andre tiltak som skal sørge for at de får en så normal og trygg hverdag som mulig. Her er noe av de kommunen har satt i verk i disse tider:

 • Alle skoler og lærere har vurdert om det er elever på sine klassetrinn som er sårbare barn og har behov for dagtilbud på skole eventuell annen oppfølging
 • Skolene har individuell kontakt med elevene ukentlig
 • Skolene legger opp til sosiale grupper i elevgruppene som sikrer sosial kontakt etter skoletid
 • Barn med vedtak om spesialpedagogisk undervisning følges tett opp av skolen
 • Pedagogisk leder har ukentlig kontakt med alle foresatte og noen ganger med barn hvor en følger oppsatt skjema for samtale
 • Alle barnehager med avdelingsleder og pedagogisk leder har gjort vurderinger om det er barn i barnehagen som er i gruppen sårbare barn og har behov for dagtilbud i barnehage
 • Barnehagene gjennomfører veiledning og lager materiell til foresatte som ønsker det, der barn har vedtak om spesialpedagogisk hjelp
 • Ungdommens hus/Radio Harstad har etablert et virtuelt ungdommens hus
 • Kulturenheten skal legge ut digitale aktiviseringstilbud tilgjengelig alle barn og unge i kommunen
 • Barnevernet har hatt kontakt med alle familiene som er i kontakt med barnevernet med fokus på ekstra sårbare barn som har behov for dagtilbud
 • Barnevernet har risikovurdert alle sakene og prioriterer fysiske møter med barn og familier som har behov for dette
 • Barnevernet har normal drift der mange samtaler gjennomføres digitalt
 • Barnevernet har akutt beredskap på telefon 916 27 960
 • Familiens hus følger opp individuell veiledning til familier digitalt
 • Skoleteamet og nærværsteamet følger opp sine elever med elevsamtaler, foreldresamtaler og samarbeidsmøter for tilrettelegging av tilbud
 • Det er etablert en samtaletelefon som betjenes av PP-tjenesten og kommunepsykologene
 • Kommunepsykologene følger opp henvendelser knyttet til sårbare barn og familier digitalt
 • Barn med funksjonsnedsettelser følges opp med digital kontakt og tilbys veiledning etter behov
 • Det gjøres særlige vurderinger knyttet til unntak for midlertidig opphør av tjenester knyttet til barn med funksjonsnedsettelser
 • Helsesykepleierne følger opp de barna som de har hatt individuell oppfølging med fra tidligere
 • Helsesykepleierne bidrar overfor skole og barnehager med oppfølging av elever som er særlig sårbare
 • Det er sendt en SMS til alle elever i videregående skole om at helsesykepleier er tilgjengelig.
 • Det er informert om at helsestasjon for ungdom er tilgjengelig, der man kan ringe og sende melding.
 • Helsesykepleier på helsestasjonen følger opp alle med nyfødte barn og de som anses som særlig sårbare.

www.harstad.kommune.no/korona finner du all relevant info om hvordan vi i Harstad kommune takler denne krisen. I tillegg har vi tre telefonnumre du kan bruke.

 • Pandemitelefon: 415 71 800. 
 • Samtaletelefon for barn, ungdom, familer og voksne telefonnummer: Kontakt familiens hus
 • Praktisk bistand: 770 65890 

Se her for åpningstider.