Barn og unges kommunestyre (forkortet BUK) er et kommunalt organ bestående av elever fra barne-, ungdoms- og videregående skolene i Harstad. Fredag hadde det sitt første møte dette skoleåret. Det skjedde i gymsalen på Harstad skole. Hær møtte to representanter fra hver skole i kommunen samt to representanter fra Ungdommens Hus.

BUK skal gi barn og ungdom en tydelig stemme i det politiske systemet og sikre barn og ungdoms innflytelse på politikk som angår dem. Medlemmene velges for ett år av gangen, i september hvert år. 

Årets medlemmer er

Harstad skole: 

 • Signe Nordvik Rødseth 
 • Henry Ivan Falch 

Kanebogen skole: 

 • Live Remme Kleven
 • Henrik Amund Prestbakmo

Bergseng

 • Arseni Mahankov
 • Amalie Killengreen

Seljestad barneskole

 • Ingrid Borch-Holst
 • Lucas Olsen-Bremmeng

Medkila

 • Magnus Valhovd
 • Nathalie Røkenes

Sørvik

 • Magnus Jakobsen
 • Dennis Christiansen

Stangnes ungdomsskole

 • Tonje Nordvik
 • Nathaniel Lucas Rolness Bray (ungdomsrådet)

Ungdommens Hus

 • Linn-Tone Skaug
 • Ronja Brauckmann (ungdomsrådet)

Heggen: 

 • Ingeborg Bergersen
 • Ole Martin Melbøe Nygård (ungdomsrådet)

Seljestad ungdomsskole

 • Johanne Lind-Hanssen (ungdomsrådet)

Hagebyen

 • Eskil Strandbu Ivarjord (ungdomsrådet)

Stangnes videregående skole

 • Kamilla Johansen
 • Dina Johnsen

 

Ikke tilstede: Kila, Lundenes