Karantenereglene for de som er nærkontakter til en smittet med delta- eller omikronvarianten av covid-19-viruset, er nå samkjørt. 

Det er et skille mellom husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære og øvrige husstandsmedlemmer. I tillegg er det en del unntak - helt eller delvis - fra karantenebestemmelsene. 

Dette gjelder fra 15. desember 2021: 

Karantene for husstandsmedlemmer

Når én er registrert smittet, skal husstandsmedlemmer og tilsvarende nære i karantene. Disse skal testes med antigen hurtigtest eller med PCR-test så snart som mulig og med PCR-test på døgn 7 etter nærkontakten. Er denne negativ, kan de gå ut av karantene. Dagene telles fra tidspunktet du sist hadde kontakt med den smittede. Dette gjelder også for vaksinerte. Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt test av barnet. 

Karantene for andre nærkontakter

Alle som har tilbrakt mer enn 15 minutter nærmere enn to meter fra en smitteførende person, regnes i utgangspunktet som nærkontakt og skal i karantene.

Har du hatt kontakt med en person mindre enn to dager før vedkommende fikk symptomer eller testet positivt, regnes du som nærkontakt. Ved smitteutbrudd vil kommunen også skjønnsmessig vurdere hvem som er nærkontakter, hvis det er usikkert hvor nær eller langvarig kontakten har vært. 

Disse kan ved negativt testresultat fra PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter nærkontakten avslutte karantenen i arbeids- eller skoletid. Ved negativt testresultat fra PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

Karantenefritak

Smittekarantene gjelder ikke for personer som ved nærkontakten:

a. har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato, 

b. har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.

c. er under 18 år og ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede.