Norconsult Norge AS varsler om oppstart av planarbeid og lager planforslaget på vegne av Harstad kommune. Dere kan komme med innspill eller merknader innen 9.januar 2024.  

Planområdet ligger i Sollia og strekker seg langs fylkesveg 850 fra Åsegarden til Tennvassåskrysset. Planområdet er ca. 18m på hver side av fylkesvegen og litt mer av området rundt kryssene. Strekningen vi varsler planarbeid på er 2,8 km. 

Hensikten med planen er å regulere gang- og sykkelveg fra Åsegarden til Tennvassåskrysset. Vi vil også undersøke om det finnes en bedre løsning for busstopp og mulighetene for å minske antall avkjøringer på strekningen.  

Se vedlegg under. 

Har du spørsmål, kan du treffe oss på tlf. 958 78 484 eller på e-postadressen under.   

Har du innspill, kan dette rettes skriftlig pr. e-post til: therese.andrea.isaksen@norconsult.com, eller pr.post til:  

Norconsult Norge AS, Skolevegen 1, 9407 Harstad  innen 09.01.2024 

Varsel om igangsetting av planarbeid er i henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-8.