Det gjør at flere kan få bostøtte, og at mange får utbetalt mer bostøtte enn normalt for desember, januar og februar. I tillegg får alle som mottar bostøtte i denne perioden, utbetalt ekstra støtte til strøm. 

Nå er det åpnet for at du kan søke om bostøtte for desember, januar og februar helt fram til 1. april. Du kan søke om bostøtte for februar innen 25. februar. 

Les mer hos husbanken