Den digitale verden barn og ungdom møter i dag kan være utfordrende. Hvordan ivaretas de unges psykiske helserettigheter, og hvilken rolle har de voksne?

Psykolog Arne Holte har definert syv grunnleggende psykiske helserettigheter. De legger til rette for en god barndom og velfungerende psykisk helse i voksen alder. Den digitale verden barn og ungdom møter i dag åpner opp for at disse blir møtt og brutt på nye måter. Hvordan blir disse helserettighetene utfordret i dag? Og hva skal voksnes rolle være i dette? 

Foredraget skjer i samarbeid mellom kommunepsykologene og politiets forebyggende enhet.

Anbefales for alle foreldre med barn i skolealder.

Tid: 5. september kl. 18:00-19.30

Sted: Store auditorium,  UiT Harstad