Beskrivelse av enheten:

Areal- og byggesakstjenesten står for all arealplanlegging i Harstad kommune. Enheten inkluderer også ansvarsområde landbruk.

 

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder Jan-Inge Lakså, tlf 77 02 67 70/908 97 503.

Tjenestebeskrivelser