Folkehelseinstituttet har vurdert ny kunnskap om vaksiners effekt og bivirkninger hos unge, og anbefaler at ungdommer født i 2004 og 2005 tilbys to vaksinedoser med et intervall på 12 uker. Et langt intervall mellom dosene vil i denne aldersgruppen gi best vaksinerespons og vil være viktig for langsiktig beskyttelse.

Bedre beskyttelse

FHI konkluderer med at to doser vil gi bedre beskyttelse mot alvorlig sykdom, selv om det opptrer sjeldent i denne aldersgruppen. To doser gir også bedre beskyttelse mot mild sykdom og dermed smittespredning. Det vil være viktig i kommende smittebølger fremover.

Samtykke

Vi minner om at elever som ikke er fylt 16 år, ikke er helserettslig myndige. De må derfor ha med seg skriftlig samtykke fra begge foresatte, dersom begge foresatte har foreldreansvar. Selv om dere samtykket til 1. dose, det foreligge nytt samtykke for dose 2. 

 Last ned samtykkeskjema her: Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - FHI)

 Det er også mulig å samtykke elektronisk via Helseboka.

Bivirkninger

De aller fleste bivirkninger etter koronavaksine oppstår 1–2 dager etter vaksinasjon, er milde/ moderate og går over av seg selv etter noen dager. Vanlige bivirkninger er smerter og hevelse på stikkstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber.

Vi vet mye om vanlige bivirkninger etter vaksinasjon. Alvorlige bivirkninger er svært sjeldne. Vi følger nøye med på om det skulle oppstå hittil ukjente bivirkninger. Sjeldne bivirkninger som alvorlige allergiske reaksjoner og hjertebetennelse (myokarditt) kan behandles hvis de oppstår.

Hjertebetennelse

Gutter/ menn under 30 år har noe høyere risiko for hjertebetennelse etter vaksinasjon. Typiske symptomer på hjertebetennelse er brystsmerter, tungpust, hjertebank og feber, og de oppstår oftest innen to uker etter andre dose. Ved slike symptomer må du oppsøke lege slik at du kan bli undersøkt.

Norske hjerteleger har vurdert at koronasykdom kan gi mer alvorlig hjertepåvirkning enn vaksinen, og at denne sjeldne bivirkningen ikke bør hindre ungdom i å få tilbud om vaksine.