I risiko- og tiltaksanalysen konkluderes det med følgende: 

Regjerningens nasjonale tiltakspakker bør følges i størst mulig grad og Harstad kommune har nå tradisjon for å raskt innføre strengere lokale tiltak for kortere perioder under større utbrudd. Det vurderes at dette har vært et suksesskriterie for rask bekjempelse av tidligere utbrudd. Det har også vært tradisjon for å raskt avvikle lokale ekstratiltak når utbruddssituasjonen har kommet under kontroll. I perioder med kontroll/lavt smittetrykk, er anbefalingen at kommunen har så få lokale tiltak som mulig.

Om påsken: Vi fikk smitteutbrudd som følge av økt reiseaktivitet i jula 2020 og vinterferien 2021. På grunn av økt reiseaktivitet i tilknytning til ferier, forventes det dessverre økt smitte i Harstad i forbindelse med årets påske. Derfor er det viktig at alle følger de nasjonale reglene.

Det vurderes ikke som forholdsmessig riktig å holde ungdomsskolene og videregående skole på rødt tiltaksnivå etter påsken. Dette må vurderes avhengig av smittesituasjon i Harstad på slutten av påsken. Det anbefales derfor at ungdomsskolene og den videregående skole planlegger for gult tiltaksnivå etter påsken. Tiltaksnivå på sykehjem og i hjemmetjenesten anbefales redusert til kommunalt tiltaksnivå 1 ut uke når lokal forskrift går ut 26. mars kl. 14.

Det vurderes at de nasjonale tiltakene og anbefalingene er tilstrekkelig for Harstad slik smittesituasjonen er nå. Det anbefales derfor ingen ytterligere lokale tiltak nå, annet enn anbefalingen om testing for tilreisende til Harstad:

Tilreisende til Harstad fra regioner hvor det er høyt smittetrykk, anbefales å teste seg for covid-19 ankomstdagen, eller dagen etter ankomst.

Denne anbefalingen gjelder i særlig grad de som har oppholdt seg over tid i regioner med høyt smittetrykk; for eksempel studenter, pendlere, de som har vært på kurs over flere dager og lignende. Vi anbefaler at de som tester seg går i frivillig karantene inntil negativt prøvesvar foreligger. I perioden etter ankomst til Harstad, må du være ekstra forsiktig og begrense sosial kontakt i størst mulig grad.


Vi har også laget et utdrag av påskereglene

Test deg etter reiser og ved symptomer

 • Tilreisende til Harstad fra regioner hvor det er høyt smittetrykk, anbefales å teste seg for covid-19 ankomstdagen, eller dagen etter ankomst. Vær forsiktig og begrens sosial kontakt i størst mulig grad.
 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk. Test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.
 • Vi har åpent for testing alle dagene i påsken via digital timebestilling

Utsett alle unødvendige reiser

 • Personer som kommer fra kommuner med strengere tiltak enn i Harstad, bør følge anbefalingene fra kommunen de bor i til vanlig.
 • Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:
  • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
  • Reiser til hytte sammen med egen husstand.

Hold avstand og begrens sosial omgang

 • Hold to meter avstand der du kan. Hvis ikke, bruk munnbind.
 • Du bør unngå besøk av mer enn 2 personer i eget hjem og begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde, bør utsettes.