Hvordan få skjenkebevilling

  • Alkoholloven stiller krav om uklanderlig vandel
  • Bevillingen gis til selskapet som skal drive stedet. 
  • Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven for salgsbevilling
  • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling. 

Hvordan søker jeg?

Søknadskjema lastes ned fra vår skjemaoversikt. 

Hvor lang tid tar det?

Søknad om alminnelig skjenkebevilling behandles innen 4 mnd. Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet dere har sendt oss de dokumentene vi trenger for å behandle søknaden. Søknaden blir sendt på høring til politiet, skatteetaten og brann- og redningstjenesten.