Harstad kommune og eierne av idrettshallene i kommune nhar blitt enig om å åpne idrettshallene for aktivitet. Lagene med sine trenere og ledere må sørge for at treningene gjennomføres innen rammene av smittevernveilederen fra Heledirektoratet og FHI, samt retningslinjer fra NIF og de enkelte særforbund. De enkelte lagene vil bli kontaktet av sin hall eller lag. 

Her finnes smittevernveilederen. https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/f6586a2955d946d580eebb279420aaae/idrettsveileder_endelig_11.05.20_.pdf