Harstad kommunes sitt boligkontor holder stengt fredag 20. september for å flytte inn i nye lokaler.

Mandag 23. september åpnes dørene i gamle Radio Harstads lokaler, i rådhus 2.

Boligkontoret har stor aktivitet med mye møtevirksomhet, og de nye lokalene er mer tilgjengelig for besøkende, med egen betjent skranke og bedre ivaretakelse av besøkende.

Boligkontoret tildeler kommunale boliger, administrerer startlån og bosetter flyktninger i Harstad kommune. Samlet så disponerer boligkontoret over en boligmasse på 200 boliger og en startlånramme på 50 millioner kroner . Bosetningeteamet bistår også flyktninger med bosetting i kommunen.

Åpningtidene vil være som før: Kl 10-14 fire dager i uka. Kontoret har stengt på onsdager.