Tid: 20. november kl 1800 - 2000

Sted: Kantina, Harstad rådhus

Det er gjennom sentrumsplanen bestemt at busser og taxier skal flyttes fra dagens plassering for å gi rom for videre byutvikling på dagens busstorg. Bybussene er allerede flyttet til Sjøgata. Rammene for plasseringen av kollektivknutepunktet er lagt gjennom vedtatte reguleringsplaner, og det er avklart hvor distriktsbussene og taxi skal stå. Den nye plasseringen vil være tettere på venterommet i havneterminalen, og nærmere hurtigbåtene. 

Vi inviterer til et åpent informasjonsmøte om status på prosjektet, der vi også går gjennom løsningen som er valgt og viser nye skisser. Det er også mulig å komme med innspill på enkelte detaljer i møtet, men de store linjene er lagt.