Det nye helsehuset vil bli et stort løft for Harstad kommune og et samlingspunkt for kommunens helse- og omsorgstjenester, med bl. a. annet klinisk avdeling, legesenter, lærings- og mestringssenter i samarbeid med UNN og UiT, fasiliteter for studenter, hovedbase for hjemmetjenesten, helsestasjon, kommunepsykologer og kontorer for brukerorganisasjoner. Byggingen av selve helsehuset er i gang, og skal etter planen stå ferdig i juni 2025.

 Vi ønsker oss kunstnere som jobber med ulike uttrykk, teknikker og formater, utendørs og innendørs - både etablerte kunstnere og kunstnere i etableringsfasen. Det er ønskelig med integrerte kunstprosjekter. 

Kunstutvalget står fritt til å invitere kunstnere til direkte oppdrag. *Innsendinger er ikke honorert.

Overordnet idéfor kunstprosjektet - SYNKRONITET - SYNKRON fra antikkens gresk sunkhronos, sun + khronos (tid). Med ønske om åforbinde sykehuset og helsehuset gjennom kunst, tas det utgangspunkt i skulpturen Svømmepiken (Nereide) av Per Ung som står plassert utenfor sykehuset. 

Stikkord for kunstprosjektet: Ro - Nysgjerrighet - glede / Lys og lett 

Steder for kunst: Hovedinngang vest / baldakin, rømningstrapper, ventilasjonstårn som står rett ved siden av hovedinngangen. Helsestasjonens venterom, Legesenter venterom, felles oppholdsrom - klinisk avdeling, personalkantine, vestibyle, 2. Etasje: møte / vrimleareal kan utformes som arbeidsplass og pauseområder, administrasjon. I underetasjen: Mors - kjølt rom for døde. Kan benyttes ved rituell vask. Gardin/forheng i korridor foran, for skjerming når mors-rommet benyttes av pårørende. Foaje gulv, tak korridorer - himling vestibyle, belysning inne / ute, takterrasse / sansehage.

Portfolio med eksempler på tidligere arbeider og prosjekter med info om materiale, størrelse og år samt CV og motivasjon for oppdrag sendes i en samlet PDF-fil. Materialet skal være påmaksimum 12 A4-sider, maks størrelse påPDF er 10MB. Kunstutvalget ønsker ikke konkrete forslag pådette tidspunktet. 

Frist: 1. Desember 2023 Emnefelt og PDF merkes “Harstad_Helsehus_Etternavn_Fornavn” 

Søknad og evt spørsmål sendes på mail til kunstfaglig prosjektleder: inaotzko@gmail.com 

Kunstnere som er aktuelle for direkte oppdrag blir kontaktet i løpet av januar. 

Det er avsatt kroner 3 000 000 til kunstprosjektet inkl. honorar for kunstfaglig prosjektleder og 5% til BKH-avgift.

Byggherre: Harstad kommune. Arkitekt: Kvadrat Arkitekter AS, Entreprenør: Consto Nord A