Regjeringen har besluttet at 16- og 17-åringer i Norge skal få tilbud om koronavaksinasjon, etter råd fra Folkehelseinstituttet.

Få ungdommer har blitt alvorlig syke av koronaviruset, men det er en del smitte blant 16-17-åringer. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes. I tillegg ønsker vi at smittespredningen i samfunnet skal bli redusert. En redusert smittespredning anses som nødvendig for å kunne lette på restriksjoner som har vært spesielt belastende for de unge under epidemien.

I Harstad tilbyr vi vaksinen fra Pfizer (Comirnaty) til ungdommene. Det er en mRNA vaksine som ikke inneholder levende virus og som ikke kan gi koronainfeksjon. Det anbefales et intervall mellom første og andre dose på 8-12 uker. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er god allerede tre uker etter første dose. Nye studier har vist at et langt intervall mellom dosene kan gi bedre effekt.

De aller fleste bivirkninger oppstår 1-2 dager etter vaksinering, er milde/moderate og går over etter noen dager. For noen vil symptomene kunne være mer kraftige. Vanlige bivirkninger er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber.

Sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes. Betennelse i hjertemuskelen kan i sjeldne tilfeller oppstå etter vaksinasjon med mRNA- vaksine. Tilstanden oppstår oftest innen en uke etter andre dose, og er forbigående slik at de fleste blir friske innen en måned. Tilstanden gir brystsmerter, tungpust, hjertebank og feber. Ved slike symptomer må lege kontaktes.

De under 18 år med bankid kan registrer seg selv i helseboka og bestille seg time selv. Hvis ungdommen ikke er fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Se eget samtykkeskjema her

https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/2021_08_24-samtykkeskjema--vaksinering-av-barn-og-unge-som-ikke-har-fylt-16-ar.pdf

Stangnes og Heggen videregående skoler først

Vi starter med elever ved Stangnes Rå og Heggen videregående skoler. NB! De elevene som er på Rå, håndteres av Kvæfjord kommune, og får eget opplegg. De ungdommene i målgruppa som ikke er elever på Heggen eller Stangnes Rå, får også tilbud om vaksinering. De kan kontakte Pandemitelefonen 415  71 800 for timebestilling, eller komme på drop-in time i Harstadhallen når vi annonserer det.

Praktisk info for elever ved Heggen og Stangnes

  • Sted: Harstadhallen fredag 03.09.21 for de som er fylt 16 år. (De som fyller 16 år seinere i år, får tilbud i uke 36. Nærmere beskjed kommer)
  • Vaksinetype: Pfizer (Comirnaty)
  • Registrering: Ved ankomst i Hålogalandshallen.
  • Vaksinering: I Harstadhallen rett etter registrering.
  • Observasjon: etter vaksinering i minst 20 minutter før du forlater hallen.
  • Organisering: Elevene kommer klassevis etter avtalt oppsett. Heggen-elevene kommer fra kl.08.30-11.30. Stangnes-elevene kommer fra kl. 12-14. NB! Elever ved Rå håndteres av Kvæfjord kommune. Buss settes opp i skytteltrafikk mellom Stangnes og Harstadhallen.
  • Frokost/lunsj og ei vannflaske med, forebygger at du blir uvel etter vaksineringen