Harstad kommune stengte skolene 12. mars som følge av koronapandemien, og elevene fikk undervisning hjemmefra. 27. april åpnet skolene for de yngste elevene, og fra 11. mai var resten av elevene tilbake. 

Resultater – fornøyde foresatte

I juni gjennomførte Harstad en spørreundersøkelse om de foresattes opplevelse av hjemmeskoleperioden. 584 foresatte til barn på alle skoletrinn svarte på undersøkelsen

Resultatene viser at et stort flertall av de foresatte har vært fornøyd med måten de har kunne kommunisert med skolen, og muligheten til å komme i kontakt ved behov. Mellom 70 og 90 prosent av de spurte har vært fornøyd eller svært fornøyd.

Det er også gjennomgående et flertall som har vært fornøyd med det faglige utbyttet elevene har fått, og at elevene relativt sett har trivdes i hjemmeskoleperioden. Dette forteller at situasjonen med hjemmeskole jevnt over har blitt håndtert på en god måte av skolene i Harstad.

Overordnet og forenklet bilde

Denne undersøkelsen gir et overordnet og forenklet bilde av opplevelsen av hjemmeskole, og vi vet at bildet er mer sammensatt. Tilbakemeldinger fra foresatte, lærere og skoleledere i Harstad, samt forskning nasjonalt, peker på at «skole er best på skolen», og at de fleste elever har det bedre både sosialt og faglig av å være fysisk til stede på skolen. Selv om hjemmeskolesituasjonen har blitt håndtert på en god måte for de fleste i Harstad er det bred enighet om at den vanlige skolesituasjonen er et bedre utgangspunkt for sosial og faglig utvikling for de fleste elever.

Tilbakemeldinger lokal og forskning nasjonalt tyder særlig på at elever som kommer fra mer ressurssvake hjem har slitt i større grad. Hjemmeskole er sårbart da foreldrenes innsats og tilstedeværelse har mer og si enn i normal skolesituasjon. I tillegg har skolen som trygg sosial arena falt bort i hjemmeskoleperioden, noe som har vært krevende for enkelte elever med utfordringer hjemme. På den andre siden er det også flere eksempler på elever som har hatt en positiv opplevelse av hjemmeskole fordi de av ulike grunner har utfordringer med å møte på skolen til vanlig, eller har utfordringer med læring i en normal klasseromsituasjon.

Slik fordelte svarene seg: 

Sp2.png

Sp3.png

Sp4.png

Sp5.png