På grunn av det vedvarende covid-19-smitterykket går vi nå til tiltaksnivå 2 i våre helseinstitusjoner og hjemmetjenesten. Vi gjør dette for å beskytte de sårbare pasientene, men også for å ivareta helsetjenesten.

I all hovedsak betyr dette at for våre institusjoner

  • Adgangskontroll, inngangsdør låses
  • Besøksprotokoll
  • Besøkende må gjøre avtale på forhånd.
  • Besøkende skal bruke munnbind under hele besøket.
  • Besøk skal avholdes beboers rom, eller på definert besøksrom.
  • Besøkende skal ikke oppholde seg på kjøkken eller i annet fellesareal (med unntak av evt. besøksrom)

Når får du ikke komme på besøk?

Besøkende som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.

Besøkende som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. Unntak fra karantene i forbindelse med besøk er beskrevet i 6j i covid-19-forskriften.

Besøkende som er unntatt karantene har plikt til å teste negativt for SARS-CoV-2 før besøket. Personer med luftveissymptomer bør også testes før besøk. Som hovedregel bør ikke personer med luftveissymptomer komme på besøk til beboere i kommunale helse – og omsorgsinstitusjoner, men det kan unntaksvis gjennomføres i situasjoner hvor dette vurderes nødvendig. I slike situasjoner skal avklaring gjøres med lokal ledelse.

 


  •