Hvem kan søke? 

Lokale lag og foreninger, prosjekter, organisasjoner (unntatt politiske partier), uformelle grupper, enkeltpersoner, sameier og borettslag med lokal forankring i kommunen.

 

Hva kan du søke tilskudd til? 

Det kan søkes støtte til små eller større prosjekter utenom søkerens vanlige virksomhet. Det kan for eksempel være: holdningsskapende arbeid, arrangement av kurs og verksteder, opprydding/opparbeiding i frilufts- og fellesområder, prosjekter innen miljøvennlig transport eller avfallsreduksjon, prosjekter som fremmer en grønnere livsstil eller prosjekter som reduserer forsøpling, luftforurensning, klimagassutslipp mv.

 

Har du spørsmål? 

Kontakt miljørådgiver i Harstad kommune, Tyra Meininger Saudland.

E-post: tyra.saudland@harstad.kommune.no

Telefon: 481 37 495

  

Søknadsskjema og mer informasjon om tilskuddsordningen finner du her