I tillegg til denne endringen varsles også endring/justering av felt GP4 (se lenken under for kart) som ligger på andre siden av Sjøgata. Dette feltet angir parkområde mellom Sjøgata, Havnegata og Strandgata. Ved en feil er feltet avsatt større i plankart enn den faktiske situasjonen. Dette har medført at eksisterende bygg på eiendommen gnr/bnr 61/354 i planen er avsatt til parkområde.

Det varsles derfor også endring av GP4 slik at eksisterende bebyggelse tas ut av området. Harstad kommune ønsker innspill til de to varslede endringene

Lenke til saksdokumenter: http://einnsyn.harstad.kommune.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/562188