På grunn av det blir mørkere og mørkere utover høst ser vi oss nødt til å forandre litt på åpningstidene  for mottak av hageavfall  i Åsegarden og Bjarkøy massedeponi (Sundvolsskruen)

Åsegarden massedeponi

Åpningstider : Mandager 1200 – 1900  fram til siste åpningsdag den 12/10  2020.
Ved spørsmål kontakt 95447978

Bjarkøy massedeponi (Sundvolsskruen)

Åpningstider: Fredager oddetalsuker  1500 - 1800  fram til siste åpningsdag den 12/10  2020.
Ved spørsmål kontakt 91527310

NB Etter siste åpningsdag den 12/10 er det muligheter for levering ved henvendelser til oppgitte telefonnummer