Du kan forhåndsstemme ved Harstad rådhus i foajéen (1. etasje) i perioden 10. august 2017 – 8. september 2017.
Forhåndsstemmemottaket holder åpent fra kl. 08.15 – 15.15 hele perioden.

I tillegg er det mulighet for å stemme torsdagene 31/8 og 7/9 fram til kl. 18:00.
Ambulerende forhåndsstemmegivning og forhåndsstemmegivning ved helse- og omsorgsinstitusjoner skjer ukene 35 og 36 og kunngjøres særskilt.

 

Husk legitimasjon!