Hvorfor måles luftkvaliteten?

Formålet med målingene er i første rekke å gi befolkningen sikker informasjon om den aktuelle luftkvaliteten, og om hvilken helsemessig betydning luftkvaliteten kan ha for utsatte grupper. Målestasjonen er plassert ved Rv 83, sør for rundkjøringen ved Margrete Jørgensens vei. Stasjonen er trafikkorientert og måler luftkvalitet i område der luftforurensingen regnes å være særlig stor.

Resultater

Resultatene fra målingene overføres til nettstedet luftkvalitet.info. Luftkvaliteten illustreres ved hjelp av fargekoder, hvor grønn er lite, oransje er moderat, rød er høy og lilla er svært høy konsentrasjon av luftforurensning. 

Målingene som startet opp i januar 2018 viser at Harstad i enkelte perioder av året har utfordringer med mye svevestøv (PM 10).

Veitrafikk er den største kilden til grovt svevestøv (PM10) på grunn av slitasje av dekk og asfalt og bruk av strøsand. Spesielt fører bruk av piggdekk til dannelse av svevestøv. Eksospartikler, særlig fra dieselbiler og skipstrafikk, bidrar også noe til konsentrasjonene av svevestøv. Sammen med spesielle værforhold kan nivåene av enkelte forurensninger bli så høye at de kan gi helseskade.

I Harstad er det særlig ved bar veibane og kaldt, klart vær at vi har de høyeste verdiene.

Påvirker befolkningens helse

For høye konsentrasjoner av svevestøv kan være helseskadelig for alle mennesker, men barn, eldre og folk med luftveisproblemer er spesielt sårbare. 

På nettstedet luftkvalitet.info gis helseråd til befolkningen for de ulike forurensningsnivåene. Hensikten er at sårbare grupper kan planlegge sin aktivitet og unngå opphold i de mest forurensede områdene.

Tiltak

Statens vegvesen og Harstad kommunes Drift – og utbyggingstjeneste følger situasjonen nøye, og samarbeider om tiltak for å bedre luftkvaliteten. Økt feiing og renhold av veinettet, inkludert sidearealer forventes å gi merkbar effekt.