Netto fødselsoverskudd var på 14 siste kvartal og totalt 24 i 2023. Det ble født 68 barn i 3. kvartal og totalt 179 barn så langt i 2023. 

Nettoinnflytting, som oppsummerer inn- og utvandring var på minus 21.

Endringen i folketall i 3. kvartal 2023 i enkelte andre større nordnorske kommuner og kommuner i regionen er som følger:

 FolkevekstBefolkning ved utgangen av kvartalet
2023K32023K3
K-1804 Bodø19953 623
K-1806 Narvik-2521 537
K-1851 Lødingen282 051
K-1853 Evenes - Evenássi-111 319
K-1870 Sortland - Suortá-2810 639
K-5401 Tromsø21078 372
K-5402 Harstad-724 989
K-5411 Kvæfjord02 853
K-5412 Tjeldsund714 263
K-5413 Ibestad71 290