Det skal velges nye meddommere til Trondenes Tingrett, Hålogaland Lagmannsrett, Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett, samt forliksråd for perioden 2025 - 2028. Vi er spesielt på jakt etter kandidater som er mellom 21 og 39 år, da vi har få meddommere i dette aldersspennet.

Du må gjerne ha utenlandsk opprinnelse, men du må være statsborger, bosatt i Harstad kommune og beherske norsk muntlig og skriftlig godt.

Send forslag pr. epost: postmottak@harstad.kommune.no  eller send oss et brev pr post der du melder din interesse, eller foreslår annen kandidat. Fortell oss om alder, yrke og evt. stilling.

Postadresse: Harstad kommune, Postmottak, Pb 1000, 9479 Harstad.

Frist for innsending 31. mars 2024.