For deg som vil jobbe

Du må være over 14 år for å melde deg som arbeidstaker på Småjobbsentralen. Du er ikke garantert jobb hver dag, men som regel får alle prøve seg i sommer. Send inn interesseskjema til Harstad frivilligsentral på e-post: sabina@fvs-harstad.no. Ungdom under 18 år trenger foresattes samtykke. 

Last ned interesseskjema her

For deg som har oppdrag

Småjobbsentralen tar imot oppdrag og formidler kontakten videre til ungdom over 14 år som har meldt sin interesse for ulike oppdrag. Dette er en sentral hvor betingelsen er at arbeidet ikke må kreve spesiell fagkunnskap. Og alle unge kan melde seg som arbeidstakere. Jobbene vi deler ut skal være enkle slik at du ikke trenger å ha fagutdanning for å klare jobben. Arbeidsoppgavene kan være for eksempel å klippe gress og luke i hager, male gjerder, lufte hunder eller mate kjæledyr, gå på handletur, vaske biler og rydde garasjer og lignende. 

Jobbene vi deler ut skal være enkle slik at du ikke trenger å ha fagutdanning for å klare jobben. Arbeidsoppgavene kan være for eksempel å måke snø, sandstøing, bære ved, klippe gress og luke i hager, male gjerder, lufte hunder eller mate kjæledyr, gå på handletur, vaske biler og rydde garasjer og lignende. 

Betaling

Oppdragene vil bli utført av ungdommer over 14 år, og lønnes etter følgende minimumsbetaling på kr. 150,- per time. Ut over disse satsene blir oppdragsgiver og arbeidstaker enige om avlønning. Som småjobber kan du tjene inntil kr. 6.000 skattefritt pr. oppdragsgiver i året. Du kan lese mer om dette på www.skatteetaten.no

Samtykke

Alle som ønsker å være en småjobber kan melde seg til tjeneste. Ungdom under 18 år trenger foresattes samtykke. For å kunne melde deg på Småjobbsentralen som ungdom, må du ha med deg et signert påmeldingsskjema. Uten tillatelse fra foresatte, kan vi ikke formidle arbeid. Signerte skjema sendes til sabina@fvs-harstad.no

Hvordan nå småjobbsentralen

Ta kontakt på telefon 770 65 890/ mob: 94 15 3529 som er betjent mandag- fredag fra kl. 10-14, eller på epost: sabina@fvs-harstad.no