Kommunestyret har i møte 29.02.2024 vedtatt Områderegulering for Kanebogen – Medkila B3 og B4. 

Kommunestyrets planvedtak er beheftet med innsigelse, og planen er dermed ikke rettskraftig. Det skal gjennomføres mekling med sikte på å løse innsigelsen. 

Kommunestyrets vedtak og sakens dokumenter finnes her.

Se også planen her.

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. 

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningslovens regler om klage. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet og skal sendes til Harstad kommune, Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad eller postmottak@harstad.kommune.no

På grunn av påsken settes klagefristen til 17.04.24.

Du finner dokumentene her og her