Kurset gir en introduksjon i psykisk helse. Temaer vi skal gjennomgå er depresjon, angst, kognitiv metode, tankekjør og aktivitetens betydning for vår psykiske helse. I tillegg skal vi se på ulike verktøy og teknikker en kan ta i bruk for å hjelpe seg selv. Innholdet i kurset er rettet mot personer som har milde til moderate psykiske plager innenfor angst, depresjon og søvn.

Kurset er delt opp i to bolker og det anbefales at man deltar begge dagene. 

Tidspunkt: tirsdag 09. april og torsdag 11. april kl 0930 til 1100.

Adresse: Stikkveien 7.

Kurset er gratis. 

For påmelding: Ring Rask psykisk helsehjelp. Telefon 94882300. Telefontid: tirs og tors 10.00 – 13.00.

Vi har plass til 15 kursdeltakere