2024

Uke 8

Fredag 23. februar har vi en pasient på vent til tilbud i kommunen.

Uke 7

Fredag 16. februar har vi en pasient på vent til tilbud i kommunen.

Uke 6

Fredag 9. februar hadde vi 5 utskrivningsklare pasienter på vent til forskjellige omsorgstilbud. 

Uke 5

Den 2. februar  har vi 6 pasienter på vent til forskjellige omsorgstilbud. 

Uke 4

Per 26.01.24 har vi 12 utskrivningsklare pasienter på UNN. 

Uke 3

Per 19.01.24 har vi 14 personer på vent. 

Uke 2

Per 12.01.24 hadde vi 6 inneliggende på vent i sykehus.

2023


Uke 48:
Harstad hadde per fredag 01.12.23 13 utskrivningsklare pasienter på sykehus.

Uke 47:
Den 24.11.23 hadde vi 10 personer på vent på sykehus.

Uke 46:
Status utskrivningsklare pasienter per 20. november:

Harstad kommune hadde fredag 17. november 14 utskrivningsklare pasienter, 12 av disse ved UNN Harstad. 

I løpet av mandag har fire av disse pasientene fått et tilbud og er overført til kommunale tjenester.

Det er jobbet mye med å korte ned køen av utskrivningsklare pasienter, både på kort og lengre sikt.

  • Det er nå etablert ett nytt rom ved Bergsodden sykehjem, dette benyttes som dobbeltrom. Bergsodden sykehjem har gått fra 72 til 74 plasser.
  • Ansatte fra koordinering og tildeling er et par ganger i uken på UNN Harstad, der de gjør vurderinger av hvilke kommunale tjenester og tilbud som passer den enkelte utskrivningsklare pasient.
  • Vi inngår avtale med Evenes kommune om kjøp av fem langtidsplasser for hele 2024.
  • Vi har fått på plass en mer fleksibel avtale med Kvæfjord kommune, og vi har tre plasser der.
  • Vi ser på muligheter for å utvide kapasiteten på dagsenterplasser.
  • 7 plasser vil være klare i den nye fløyen av Heggen sykehjem i løpet av de to første ukene i desember. 

Vi jobber nå med å avklare bemanning og andre elementer som må være på plass før vi kan åpne hele Heggen sykehjem for fullt. På nyåret vil avdelingen totalt ha 23 plasser. I løpet av 2023 er det dermed opprettet 30 nye langtidsplasser innen helse og omsorg. 

Uke 45:
Per uke 45 har Harstad kommune 15 pasienter som er utskrivningsklare. Vi har god dialog med Unn Harstad om hva vi gjør videre for å få ut disse så fort som mulig.

Uke 44:
Per fredag 3. november hadde Harstad kommune 20 pasienter på vent til heldøgns omsorg. Det jobbes med å se på alternativer for å ta ut pasienter så raskt som mulig.

Uke 43:
Vi hadde 13 utskrivningsklare pasienter per fredag 27. oktober. 

Uke 42:
Kommunen tok i uke 42 imot følgende til korttidsopphold; 2 pasienter til Evenes Omsorgssenter, 1 pasient til Slottet, 2 til Kveldsol, 1 til Kvæfjord og 30 pasienter direkte til hjemmet.