Store og små gledet seg over åpningen. Foto: Øivind Arvola 

Barnehagen ble tatt i bruk 1. februar, men den offislelle åpningen var lagt til fredag 23. februar. 

Barnehagen har i dag 54 plasser med engasjerte ansatte med høyt faglig fokus. Tre av fire avdelinger er åpnet, og barnehagen har en kapasitet på 72plasser.

Det er verdt å merke seg at Sørvik barnehage er den første barnehagen i Nord-Norge som oppfyller miljøkravene til svanemerking, og Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Miljømerking Norge som forvalter Svanemerket, var på plass og holdt tale. Spesiell gjest var biskop Olav Øygard, som var på bispevisitas i Harstad samtidig, og fikk med seg åpningen av barnehagen. 

Sørvik barnehage ligger idyllisk til, med skiløyper rett utenfor porten. I tillegg til faste turmuligheter, som “Elefantsteinen” og “Krokodilleelva,” har de også et nærliggende område kalt “Lille-Skogen” for de yngste barna. 

Barnehagen samarbeider tett med Sørvik skole, og førskolegruppen blir godt kjent med skolen før skolestart. De deltar også på barnehagesvømming i Grottebadet. Trygghet er et viktig tema, og barnehagen legger vekt på at både foresatte og barn skal føle seg trygge.

Her er ordfører Kari-Anne Opsal sin tale ved åpningen: 

Kjære alle sammen,

Det er en stor glede for meg å stå her i dag. Vi har samlet oss her for å feire åpningen av Sørvik Barnehage. Dette er en milepæl for vår kommune, og jeg ønsker å dele noen tanker med dere om betydningen av denne nye barnehagen.

Barnehagedekning og politisk enighet

Vi har lenge arbeidet for å sikre god barnehagedekning i Harstad. Det er en grunnleggende rettighet for våre små, og det er vår plikt å tilby et trygt og stimulerende miljø der de kan vokse og utvikle seg. Med åpningen av Sørvik barnehage, har vi tatt et stort skritt i riktig retning. Jeg vil også takke alle partier i kommunestyret for den politiske enigheten om dette prosjektet. Sammen har vi vist at vi setter barna først.

Barnehageplass til alle

Sørvik barnehage har 72 plasser når alle avdelingene er tatt i bruk I dag er det 54 plasser 

Samarbeid og profesjonalitet

Jeg vil rette en stor takk til entreprenøren Peab Bjørn Bygg (og underleverandører) for deres profesjonelle innsats. Samarbeidet med kommunen har vært en suksesshistorie. Hugo Gleditsch har ledet arbeidet på byggeplassen med stor dyktighet, og sammen med dyktige håndverkere har det vært full aktivitet på byggeplassen siden oppstart. Jeg vil også berømme vår egen Bengt Hyllestad, som har vært både prosjektleder og byggeleder, for hans raske avklaringer og tilrettelegging for god fremdrift. Skolen har også vist tålmodighet mens anleggsarbeidet har pågått tett ved deres område.

Svanemerket – miljø

Sørvik barnehage er ikke bare en vanlig barnehage. Den er den andre svanemerkede barnehagen i hele landet (og første i Nord-Norge). Dette betyr at den oppfyller strenge krav til energieffektivisering, lysforhold, akustikk, bærekraft, gjenvinning og inneklima. Vi tar ansvar for miljøet og gir våre barn et sunt og trygt sted å vokse opp. Det er hyggelig å se at Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Miljømerking Norge, er her sammen med oss. 

Boligbygging og bolyst

Med Sørvik barnehage legger vi også til rette for økt boligbygging og bolyst i Sørvik. Infrastrukturen er forbedret, veier er oppgradert, og vann- og avløpssystemet er modernisert. Dette gir oss kapasitet til nye boligprosjekter som allerede er under planlegging. Vi ønsker at Sørvik skal være et godt sted å bo og oppdra barn.

Beredskapsbarnehage og samarbeid med Forsvaret

Vi har også et spesielt fokus på beredskap. Sørvik barnehage er en beredskapsbarnehage, som betyr at den kan fungere som et trygt sted for barna våre i kritiske situasjoner. Vi har et godt samarbeid med Forsvaret og Evenes flystasjon, og dette gir oss en unik mulighet til å gi barna våre en trygg hverdag.

Kortere reisevei og tjenester der folk bor

For de som bor sør i kommunen, betyr Sørvik barnehage en kortere reisevei. Vi ønsker at tjenestene våre skal være tilgjengelige der folk bor, og denne barnehagen er et eksempel på det. Vi vil fortsette å jobbe for å styrke tilbudet i hele kommunen.

Kjære venner, Sørvik barnehage er ikke bare en bygning. Den er et symbol på vårt fellesskap, vår omsorg for barna våre og vår tro på fremtiden. La oss sammen skape gode minner og gi våre små en fantastisk start på livet.

Takk for oppmerksomheten, og gratulerer med åpningen av Sørvik barnehage!