Sjekk telefonlista om det står rett info på deg: Ansatte 

Hvis det er feil informasjon, gjør du følgende: 

Gå til Enterprise plus enten via nettsiden eller via intranett (se i kolonnen til høyre). 

For å endre telefonnummer:

Når du har logget inn, klikk på «Min side» i menyen.

Helt til høyre er det et symbol som viser en penn. Klikk på den, og skriv inn rett telefonnummer. Det som vises på nettsiden er «Telefon arbeid» og «mobil arbeid». (NB! Husk å skrive inn arbeidsmobilnummeret i mobil arbeid). Skriv inn det nummeret innbyggerne skal bruke for å nå deg på jobb. Trykk lagre.

For å endre stillingstittel:

Klikk på fanen «kompetanse». Helt til høyre er det et symbol som viser en penn. Klikk på den, skriv inn rett informasjon i feltet «jobbtittel».  Trykk lagre.

Det kan ta et døgn før det er oppdatert.