Saksliste
Konstituering
A | Godkjenne innkalling, møteplan og saksliste
B | Protokollunderskrivere
C | Dagsaktuelle spørsmål
D | Innbyggernes spørretime
Saker
PS 059/23 | Behovsplan heldøgns omsorgsplasser og omsorgsboliger for helse og omsorgsområdet
PS 060/23 | BPA - oppfølging av politisk sak 21/24
PS 061/23 | Forslag til kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2023-2030
PS 062/23 | Strategi for e-helse og velferdsteknologi
PS 063/23 | Fysioterapeut med driftstilskudd - kjøp av hjemmel
PS 064/23 | Status tiltak fra tidligere miljøplan
PS 065/23 | Innsamlingsaksjon for bilvrak og metallskrot 2023
PS 066/23 | Kommunedelplan for miljø og klima - planprogram
PS 067/23 | Statusoppdatering - Belysning, Vinter-Harstad
PS 068/23 | Vedlikehold av moloen med «sang til byen» ved Havnepromenaden
PS 069/23 | Tomter og brannvannsdekning i Øyriket
PS 070/23 | UTSETTES: Merknads- og sluttbehandling - Områderegulering for Områdeplan B3B4 Kanebogen - Medkila - planid 5402_591
PS 071/23 | Miljøkrav og oppfølging av lønn og arbeidsvilkår i bygg og anleggsanskaffelser
PS 072/23 | Ekstra tilskudd til frivillige organisasjoner
PS 073/23 | Evaluering av Fritidskassen og prosjektstillingen fritidskoordinator
PS 074/23 | Strategi for Ungsatsing Harstad Kommune 2023-2026
PS 075/23 | Oppsummering av prosjektet Samhold og tilhørighet 2022
PS 076/23 | UTSETTES: Harstad Havn KF Årsregnskap 2022
PS 077/23 | UTSETTES: Årsberetning 2022 Harstad Havn KF
PS 078/23 | Regnskaper og årsberetning 2022 - Harstad kommune
PS 079/23 | Årsmelding 2022 - Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
PS 080/23 | Tilstandsrapport barnevernstjenesten 2022
PS 081/23 | Orientering om avvik 2022
PS 082/23 | Orientering om kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
PS 083/23 | Sluttrapport SePU
PS 084/23 | Fritak politiske verv - MDG
FO 026/23 | Interpellasjon - Vold og trusler i skolen
FO 027/23 | Spørsmål til kommunestyremøtet - Frivillighet
FO 028/23 | Spørsmål til Kommunestyret - Timeregel
FO 029/23 | Spørsmål til kommunestyremøte - Kommuneombud