Her er oversikt over de politiske møtene i råd og utvalg. Endringer kan komme.

Du finner også en oversikt med møtedatoer og sakspapirer her.  

STYRER, RÅD OG UTVALG

Møtetid

Jan

Febr

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

Kommunestyret

kl 0900

27

 

3 & 31

28

18

16

 

 

1 & 29

20

24

8

Formannskapet

kl 1300

18

22

22

6

10

7

 

23

13

11

8 & 22

 

Økonomi-, klima- og miljøutvalg

kl 0900

 

15

 

5

10 & 31

 

 

 

20 & 27

11

8 & 15

 

Utvalg for helse og omsorg

kl 1200

19

15

15

21

 

9

 

 

7

12

9

 

Utvalg for oppvekst og kultur

kl 1200

20

 

10

19

 

2

 

 

8

6

17

 

Plan- og næringsutvalget

kl 1200

18 09:00

16

16

20

9 09:00

8 & 29

 

17

21

10 09:00

16

20

Havnestyret

kl 1200

 

16

16

 

19

22

 

 

14

 

9

6

Eldrerådet

kl 1200

17

14

14

 

9

7

 

22

5

10

7

5

Råd for personer med funksjonsnedsettelser

kl 1200

 

21

21

26

12

13

 

 

19

18

14

6

Arbeidsmiljøutvalget

kl 0830

 

7

30

 

9

 

 

30

 

 

30

 

Kontrollutvalget

kl 0900

 

8

8

26

31

 

 

30

 

18

29

 

Partssammensatt utvalg

kl 0900

25

 

28

 

30

 

 

29

 

 

28

 

Øyriket Lokalutvalg (møter etter behov)

kl 1200

31

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

Sørbygda Lokalutvalg (møter etter behov)

kl 1200

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viltnemnda

kl 0900

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Barn- og unges kommunestyre (BUK)

kl 0900

 

 

10

 

 

8

 

 

30

 

 

1

Ungdomsrådet

 

20

17

17

21

20

12

 

18

8

13

10 & 17

5

Valgkomiteen: Møter etter behov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Last ned som pdf-fil.