« I henhold til om lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 

Søknad om akvakultur i Harstad kommune i Troms.

  • Søker:                                                  Gratanglaks AS, org. nr. 988 365 777
  • Spørsmål:                                         Mathias@gratanglaks.no
  • Søknaden gjelder:                         Endring av anleggsareal, ramme.
  • Endring fra:                                       Ramme på 12 bur â 65 x 65 meter, totalt 130 x 390 meter.
  • Endring til:                                         Ramme på 14 bur â 85 x 85 meter, totalt 170 x 595 meter.
  • Lokalitet:                                           32257 Kjøtta V
  • Koordinater:
  • Rammens midtpunkt:                 68° 51.985′ 16° 40.125′
  • Forflåte midtpunkt:                      68° 51.985′ 16° 40.336′
  • Kontaktadresse:                            postmottak@harstad.kommune.no

Høringsfrist 4 uker – 27.06.2024.

Eventuelle merknader til søknaden må fremsettes skriftlig til postmottak@harstad.kommune.no eller til Harstad kommune, c/o Postmottak, postboks 1000, 9479 Harstad.

Les søknaden her.