I henhold til lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 

 Søknad om akvakultur i Harstad kommune i Troms

Søker: Nordlaks Havbruk AS org. nr. 929 911 946 

Søknaden gjelder: Endring i plassering av anlegg og fôrflåte, og endring i biomasse

Søkt størrelse: 6280 tonn MTB

Lokalitet: 11385 Vestnes

Koordinater:   Midtpunkt anlegg      68o 58,838 N / 16o 29,489 Ø 

Midtpunkt fôrflåte    68o 58,909 N / 16o 29,654 Ø 

Les dokumentet her.  (dokument nummer 3)

Kontaktperson i Nordlaks Havbruk AS: Remi Mathisen remi@nordlaks.no – mobil: 90139826

Høringsfrist 4 uker – 11.04.2024. Ny frist: 19. april

Eventuelle merknader til søknaden må fremsettes skriftlig til postmottak@harstad.kommune.no eller til Harstad kommune, c/o Postmottak, postboks 1000, 9479 Harstad.»