Hvem kan søke
Lag, foreninger, organisasjoner eller bare iderike barn eller ungdom kan søke om midlene.

Midler
Totalrammen er 100 000 pr år. Midlene må fordeles i løpet av året. Søkere kan ikke tildeles mer penger enn de har søkt om. Hvis det er penger igjen etter den første fordelingen bestemmer BUK en ny søknadsfrist.

Kriterier:

 1. Barn og unge under 19 år må være med på å lage søknaden og skrive under på denne. Person over 18 år må stå som økonomisk ansvarlig for tildelte midler.
 2. Tiltaket/prosjektet må ha en rusfri profil.
 3. Elevråd kan søke. Det kan også foreldreutvalg, men da må elevene være med på søknaden. Se punkt 1.
 4. Tiltak hvor hele fortjenesten går til noen som skal hjelpe andre (veldedighet) kan søke.
 5. Bedrifter eller andre som har som mål å tjene penger på arrangementet kan ikke søke om tilskudd.
 6. Skoler og barnehager kan ikke søke om penger. Det betyr at de ansatte ved skolene ikke kan søke om penger.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • Søker og navn på økonomisk ansvarlig.
 • Adresse, e-postadresse og telefonnummer.
 • Kontonummer som eventuell støtte skal utbetales til.
 • Hvordan, og i hvilken grad barn og unge er involvert.
 • Budsjett. Budsjettet bør ha med:
  BUK-midler
  Egenandel (kan være penger og/eller innsats). Man kan ikke forvente å få alle pengene i tilskudd fra BUK-midlene.

Saksbehandling:

 • Søknadene gås først igjennom administrativt av kulturenheten i Harstad kommune sammen med Ungdomsrådet.
 • Ungdomsrådet kommer med et forslag til BUK på hvordan pengene skal fordeles.
 • BUK bestemmer fordelingen.

Send inn din søknad innen 15. mai til stian.taraldset@harstad.kommune.no