Barnehagens særpreg:

Løvåsen barnehage er en idrett og frilufts barnehage som ligger på IF Kilkameratene sitt idrettsanlegg. Vi har et fantastisk turområdet rundt oss med mange gapahuker i ulik avstand fra barnehagen. Det er grillbu og Lavo i nærområdet som vi benytter. Idrettsanlegget innehar en stor kunstgressbane som sto klar i 2010, og høsten 2019 sto det klart en flott fotballhall som barnehagen disponerer på dagtid. Alt dette skaper gode rammevilkår for vårt satsingsområde.Barnehagen består av 3 avdelinger som alle har lokale navn fra området rundt barnehagen. Disse er Grangjerdet, Reverompa og Soltua.

Satnings område:

  • Vi har de siste to årene jobbet med psykisk helse og livsmestring i barnehagen. Vi tenker at sammen med foreldre skal vi bygge robuste barn for fremtiden.
  • Vi satser på sunn god mat. Med utvidet fokus på mindre salt og sukker i maten. Et godt måltid er ett opplegg laget av Frode Selvåg og Arne Brimi i samarbeid med Læringsverkstedet.

Åpningstid: Kl.0715 -1630

antall plasser/ alder: 54 plasser for barn 0 til 6 år.