Kommunestyret har i møte 25.04.2024 vedtatt Detaljregulering for Breiviksvingen 20.

Kommunestyrets vedtak og sakens dokumenter finnes her:

Møteoversikt - Harstad kommune

arealplaner.no | 778 > Planbehandlinger

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningslovens regler om klage. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet og skal sendes til Harstad kommune, Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad eller postmottak@harstad.kommune.no innen 3 uker etter kunngjøring.

Link til saken: Søk - Harstad kommune (onacos.no)