Reguleringsendringen følger av kommunestyrets vedtak 24.11.22, sak 180/22.  Det ble vurdert at det ikke var hensiktsmessig å renovere eksisterende bygning av areal- og kostnadsmessige grunner. 

Se vedtak, plankart og planbestemmelser vedlagt.