Enhver som har innvendinger til disse bes å melde fra om dette til fellesrådet innen 8.juni 2024.

Svar sendes til gravferd@kiha.no. 

 

Høringsnotat – Nye gravplassvedtekter for Harstad kommune.

Gravplassmyndigheten i Harstad har utarbeidet forslag til nye vedtekter som nå legges ut på høring, jfr. Forvaltningsloven §37

Grunnlag for høring

Gravplassvedtekter fastsettes lokalt, og gjelder for alle gravplassen i Harstad.

Vedtektene gir bestemmelser over feste av grav, plantefelt, fredningstid og stenging av gravplasser/felt.

Lokal gravplassmyndighet skal godkjenne de nye vedtektene etter at offentlig kunngjøring er gjennomført. Disse skal deretter oversendes til regional gravplassmyndighet som er statsforvalterne i Vestfold og Telemark. https://www.statsforvalteren.no/portal/folk-og-samfunn/gravplassmyndighet/

Viktige endringer:

  1. Under § 5 Tofta, Kjøtta, Meløyvær og gamle Trondenes er det bare tillat med urner. med unntak i reserverte graver på Meløyvær.
  2. Feltene A-C-D-E-F-G-H-N-O-P-Q-R stenges for kistegravlegginger, men er tillatt med urner. Reserverte graver som ikke er brukt kan brukes til kister.
  3.  
  4. Under §11 Navnet Minnelund. Ulike bestemmelser.

 

Fellesrådet går inn for å oppheve de gamle vedtektene når de nye er godkjent Statsforvalteren.

Høringsfristen settes til 8. juni 2024. Svar på høringen kan sendes til gravferd@kiha.no

Forslaget til nye vedtekter har vi lagt ut her, under Gravferd og som nyhetssak på forsiden, og som vedlegg under.