Asplan Viak AS på vegne av Åsegarden Utvikling AS ønsker å invitere til nabomøte 16.april 2024 kl.18:00 i bygg nr. 006 som ligger innenfor planområdet.

Etter gjennomført varsel om oppstart av planarbeid er det ikke kommet innspill fra naboer, men både Statsforvalteren og Harstad kommune anbefaler at naboskapsmøte avholdes som en del av planprosessen.

I møtet ønsker vi først å informere litt om status og foreløpige planer for område, før vi åpner for diskusjon og svarer på evt. spørsmål.

Kontaktperson: Dagmar Kristiansen
Mail: dagmar.kristiansen@asplanviak.no 
Tlf.: 92202321