Tidspunkt: 10. april, kl. 18.00-19.00

Sted: Kantina, Harstad Rådhus

Dokumenter tilhørende planvarsel er kunngjort på https://norconsult.no/kunngjoeringer/

Hensikten med reguleringen er å utrede og regulere dokkhall over dagens tørrdokk ved Harstad Mek. Verksted i Harstad Sentrum.  

Planområdet ligger i Harstad sentrum og omfatter eksisterende tørrdokk og arealet rundt denne. Varslingsområdet utgjør ca 40 daa og dekker nødvendig areal for etablering av dokkhallen med tilhørende infrastruktur, samt hensynssoner. Planområdets endelige avgrensning vil bli avklart gjennom planarbeidet.