Årets ordning har blitt publisert på fylkeskommunens nettsider. Se den her: Tilskudd til dagligvarebutikker i Troms - Troms fylkeskommune

Tilskuddsordningen baserer seg på en samfinansiering av tilskudd fra Troms fylkeskommune og den enkelte kommune med 50 % finansieringsandel fra hver. Etter retningslinjene for tilskuddsordningen er den enkelte kommune forpliktet til å finansiere halvparten av tilskuddet for inntil 3 butikker i sin kommune. Dersom flere enn 3 butikker i samme kommune tilfredsstiller kravene for tilskudd dekker fylkeskommunen hele støttebeløpet for eventuelle overskytende butikker. 

Årets budsjettramme for tilskuddsordningen er 591 600 kr.

Vedlagt ligger retningslinjer for ordningen, samt søknadsskjema. Informasjon om ordningen og skjema ligger også på Troms fylkeskommune sin nettside.

Ordningen annonseres kun i papir- og nettutgaven av Nordlys for å begrense andelen annonseringskostnader. 

Søknadsfrist for butikker til kommunen er satt til 15. mars 2024. Kommunenes frist for oversendelse av sin vurdering til Troms fylkeskommune v/Næringsetaten er 5. april 2024.  Denne sendes til postmottak@tromsfylke.no med kopi til meg.

Videre vil jeg oppfordre dere alle til å ta kontakt med kandidater som kan være innenfor retningslinjene.  

For spørsmål angående ordningen kan undertegnede kontaktes. 

Fredrik Varfjell Dalsbøe

Rådgiver
Næringsetaten, innovasjon
Troms fylkeskommune

+47 907 14 484
www.tromsfylke.no